Publikace a konference:

Publikace

Patenty a užité vzory
 • UV 2018-35057: Nosič určený ke kultivaci probiotických kultur, kompozice, která takovýto nosič obsahuje; komercializováno 2018
 • UV 2018-34961: Směs s prodlouženým antibakteriálním účinkem a sanitární hygienický nebo zdravotnický prostředek, který ji obsahuje; komercializováno 2018
 • UV 2014-2987: Sanitární hygienický nebo zdravotnický prostředek s antibakteriálním účinkem; komercializováno 2015
 • UV 2014-29406: Nápoj obsahující hepatoprotektivní látky; komercializace neproběhla
 • PV 2018-282: Přidělený patent – Nosič určený ke kultivaci probiotických kultur, kompozice, která takovýto nosič obsahuje; komercionalizováno 2018
Publikace v odborných časopisech
 • Ryšávka, P., Kohutková-Lánová, M., Netušil, R., Pospíšilová, E., Hanáčková, M., Čmielová, J., Šťastný, K., Márová, I.; Targeted Modification of Gut Microbiota by Individualized Probiotic Supplementation. Current Microbiology. IF 1,746.
 • Grossová, M., Ryšávka, P., Márová, I., Probiotic biofilm on carrier surface: A novel promising application for food industry, Acta Alimentaria, 46, pp. 439-448. doi 10.1556/066.2017.46.4.6.
 • Ryšávka, P., Čmielová, J., Márová, I., Human Microbiota – How to Affect Them Properly?,

Biomed J Sci & Tech Res 38(3)-2021. BJSTR. MS.ID.006140.

 • Petr Ryšávka, Martina Kohutková-Lánová1, Radek Netušil1, Eva Pospíšilová1, Markéta Hanáčková1, Jana Čmie-lová1, Kamil Šťastný2, Ivana Márová3, Martin Haranta, Norbert Bomba and Alojz Bomba, Targeted Modulation of Gut Microbiota by Personalized Probiotics, Biomedicines 2021
 • Ryšávka, P., Kohutková-Lánová, M., Netušil, R., Pospíšilová, E., Hanáčková, M., Čmielová, J., Šťastný, K., Márová, I., Harnata M., Bomba A.; Targeted Modification of Gut Microbiota by Personalized Probiotics, International Journal of Probiotics and Prebiotics 2022, 17(1):33-41
 • Ryšávka, P., Kohutková-Lánová, M., Netušil, R., Pospíšilová, E., Hanáčková, M., Čmielová, J., Šťastný, K., Márová, I.; Targeted Modification of Gut Microbiota by Individualized Probiotic Supplementation. V recenzním řízení. Current Microbiology. IF 1,746.
 • Ryšávka, P., Kohutková Lánová, M., Butyrát (Butyrate). Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Praha: Mladá fronta, 2018, vol. 4, No 1, p. 44-46. ISSN 2336-4998.
 • Grossová, M., Ryšávka, P., Márová, I., Probiotic biofilm on carrier surface: A novel promising application for food industry, Acta Alimentaria, 46, pp. 439-448. doi 10.1556/066.2017.46.4.6.
 • Ryšávka, P., Kohutková Lánová, M., Netušilová, I., Sedláček, I., Formation of lactic acid bacteria biofilm: The benefits. International scientific conference on probiotics, prebiotics, gut microbiota and healh IPC2018, 2018, Konferenční sborník abstraktů, Budapešť.
,,,
 • Ryšávka, P., Staňková, M., Kadlec, R., Márová, I. Formation of lactic acid bacteria biofilm: changes of viability of biofilm probiotic cells compared to plantonic form.
 • Staňková, M., Ryšávka, P., Kadlec, R., Márová, I., Pavlová, M.: Formation of lactic acid bacteia biofilm: viability in low pH and down-stream process optimization. 13th International Nutrition and Diagnostics Conference, 26.-28.8.2013, Olomouc.
 • Ryšávka, P., Márová, I., Kadlec, R.: Formation lactic acid bacteria biofilm: changes of viability of biofilm probiotic cells compared to plantonic form, BioTech 2014 & 6th Czech-Swiss Symposium with Exhibition, Praha, 11.-14. června 2014.
 • Ryšávka, P., Kohutková-Lánová, M., Netušilová, J., Sedláček I: Formation of lactic acid bacteria biofilm: the benefits, Interantional Scientific Conference Probiotics, Prebiotics Gut Microbiota and Health, Budapešť, Maďarsko,18.-21. června 2018.
 • Ryšávka, P., Kohutková Lánová, M., Butyrát. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 4, č. 1, s. 44-46. ISSN 2336-4998.
 • Ryšávka, P., Kohutková Lánová, M., Butyrát, PharmaNews 062018.
 • Ryšávka, P., Personalised Probiotics Therapy for Gut Microbiome Modulation: Practical Applications, Abstrakt IPC20-0084, ústní prezentace, 14th International Scientific conference on probiotics, prebiotics, gut microbiota and health – IPC2020, virtuální konference, 11. listopadu 2020.
 • Ryšávka, P.: Target modulation of gut microbiota. European Biotechnology Congress 2020, Praha, ústní prezentace.
 • Ryšávka, P., Kohutková Lánová, M., Butyrát (Butyrate). Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Praha: Mladá fronta, 2018, vol. 4, No 1, p. 44-46. ISSN 2336-4998.

Konference

 • Staňková, M., Ryšávka, P., Kadlec, R., Márová, I., Pavlová, M.: Formation of lactic acid bacteia biofilm: viability in low pH and down-stream process optimization. 13th International Nutrition and Diagnostics Conference, 26.-28.8.2013, Olomouc.
 • Ryšávka, P., Márová, I., Kadlec, R.: Formation lactic acid bacteria biofilm: changes of viability of biofilm probiotic cells compared to plantonic form, BioTech 2014 & 6th Czech-Swiss Symposium with Exhibition, Praha, 11.-14. června 2014.
 • Ryšávka, P., Kohutková-Lánová, M., Netušilová, J., Sedláček I: Formation of lactic acid bacteria biofilm: the benefits, Interantional Scientific Conference Probiotics, Prebiotics Gut Microbiota and Health, Budapešť, Maďarsko,18.-21. června 2018.
 • Ryšávka, P., Personalised Probiotics Therapy for Gut Microbiome Modulation: Practical Applications, Abstrakt IPC20-0084, ústní prezentace, 14th International Scientific conference on probiotics, prebiotics, gut microbiota and health – IPC 2020, virtuální konference.
 • Ryšávka, P.: Target modulation of gut microbiota. European Biotechnology Congress 2020,
 • Study of the ability of probiotic bacteria to degrade uremic toxins

EVA Fryšová KOHUTKOVÁ LÁNOVÁ Martina NETUŠIL Radek HANÁČKOVÁ Markéta FALDYNA Martin PETR Ryšávka, Rok: 2019, druh: Další prezentace na konferencích

 • Ryšávka, P., Development of a topical cosmetic product containing live probiotic cultures, ústní prezentace, 16th International Scientific conference on probiotics, prebiotics, gut microbiota and health – IPC 2023,